Ευχές και δώρα στο φυλάκιο της «ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑΣ» από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών ν. ΛΕΣΒΟΥ


συμβολικά δώρα για τους οπλίτες θητείας.

Στις 23 Δεκ 19  ο Πρόεδρος και Μέλη του Συνδέσμου  Εφέδρων Αξιωματικών ν. ΛΕΣΒΟΥ επισκέφτηκαν το ΕΦ «ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑΣ» όπου αντάλλαξαν ευχές με το προσωπικό του Φυλακίου.
Κατά την επίσκεψη ο Σύνδεσμος προσέφερε στο ΕΦ «ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑΣ» συμβολικά δώρα για τους οπλίτες θητείας.