Επιτέλους.. μετα από χρόνια ξεκινάει στις «10 Δεκεμβρίου» η λειτουργία του Δημοσίου Κ.Τ.Ε.Ο. στην Μυτιλήνη


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την επαναλειτουργία μετά από επτά έτη παύσης του Δημοσίου Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο. της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για τεχνικούς ελέγχους ελαφρών και βαρέων οχημάτων.

Η έναρξη λειτουργίας στην οποία είστε προσκεκλημένοι, θα γίνει την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00.

Θα ακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων των πρώτων εκατό ημερών της νέας Περιφερειακής Αρχής.