1η ημερίδα πληροφόρησης της Πράξης “Smart Cities” από τον Δήμο Μυτιλήνης


Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου

Ο Δήμος Μυτιλήνης σας προσκαλεί στην 1η Ημερίδα Πληροφόρησης της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» με ακρωνύμιο Smart Cities του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/12/2019 στις 11:00 π.μ. έως 13:00 π.μ. Αίθουσα Εκδηλώσεων Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Στο πλαίσιο της ημερίδας πληροφόρησης, θα παρουσιαστούν οι βασικές πτυχές του έργου.