ΝΕΑ Προγράμματα Κοινωφελούς και Voucher από το ΚΕΚ Λέσβου ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Το ΚΕΚ Λέσβου ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ σε ΜΥΤΙΛΗΝΗ και ΚΑΛΛΟΝΗ μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια των προγραμμάτων:

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και περιφέρειες.

Πρόγραμμα για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Πρόγραμμα για την προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕΠροώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και περιφέρειες.

Όσοι εργαζόμενοι έχουν δηλώσει κατάρτιση μπορούν να επικοινωνήσουν με το:
ΚΕΚ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ σε ΜΥΤΙΛΗΝΗ Κλεοβουλίνης 9 τηλ 2251026000
Και ΚΑΛΛΟΝΗ 2253029285