Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τα σχολεία της Λέσβου για τις πλημμύρες


Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ERMIS – F "Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες", του Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020” υλοποιεί εκπαιδευτικές - βιωματικές δράσεις για μαθητές/μαθήτριες,  αναφορικά με τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Κεραμίου Καλλονής, όπου ενημερώθηκαν 16 μαθητές.

Σε αυτές τις δράσεις, μαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης των ανωτέρω σχολείων, μαζί με τους 3 εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν, έπαιξαν με εκπαιδευτικό υλικό (quiz, videos, καταιγισμός ιδεών, κ.α.) και συζήτησαν με την ομάδα της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου για τις αιτίες και επιπτώσεις των πλημμυρών, για τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και για το ρόλο της φυσικής βλάστησης στην αποτροπή των πλημμυρών. Επίσης, μέσα από βιωματική δράση δόθηκαν χρηστικές οδηγίες συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Οι παρουσιάσεις συνοδεύτηκαν από «Διαδραστική άσκηση – παιχνίδι» και καταιγισμό ιδεών από τα παιδιά, τα οποία συνέβαλαν με τη φαντασία και τις γνώσεις τους στην εξέλιξη της συζήτησης για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση πλημμύρας.

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πλημμυρών, αλλά και των εκπαιδευτικών είναι μία από τις δράσεις που διοργανώνονται από την Πράξη  "Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες" ERMIS-F, του Προγράμματος INTERREG V-A 2014-2020 και υλοποιείται σε πιλοτικές περιοχές σε Ελλάδα και Κύπρο, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Κύπρου, του Πολυτεχνείου της Κρήτης, του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χανίων και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.