Στο δημοτικό συμβούλιο δυτικής Λέσβου η έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου για το τετράμηνο


Σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, τη Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 06:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου με τα εξής θέματα:

Θεμα 1ο:Έγκριση προσχέδιου και σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το τετράμηνο 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αλάνης Γιώργος.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Πρέπει να εγκριθεί  άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός για το τετράμηνο από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου 2019 για να εφαρμοστεί από τις αρχές Νοεμβρίου.

                                                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                    ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ