Στην Χίο και όχι στην Μυτιλήνη συνεδριάζει μετα από πάρα πολύ καιρό το περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου


την 27 Νοεμβρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ( Χίος ) την 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, του Νόμου 4071/2012 και μετά την αριθ. 95/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 9ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγήτριες: α) : κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
                      β) κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
Εισηγητές: α) : κ. Νικόλαος Νύκτας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Τουρισμού & Μεταφορών, Επικοινωνιών.
                   β) κ. Αγγελική Πολυτάκη Προϊσταμένη Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ, ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. ( WHO HELLENIC HEALTHY CITIES NETWORK ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας.

ΘΕΜΑ7ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: Αίτημα Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου >>.