Βολές με πυρά όπλων καμπύλης τροχιάς από την 98 ΑΔΤΕ στο Καμένο Δάσος


από 11 έως 15 Νοεμβρίου

Η Στρατιωτική Διοίκηση γνωστοποιεί, ότι από 11 έως 15 Νοεμβρίου 2019, από 08:00Ω έως 23:00Ω θα εκτελεστούν πυρά όπλων καμπύλης τροχιάς στο πεδίο βολής «ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» Ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται όλη η χερσαία περιοχή «ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ».

Στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση προσωπικού και οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.