Απελευθέρωση της Μυτιλήνης 8 Νοεμβρίου του 1912-Βίντεο έπαρση σημαίας στο κάστρο

Η Έπαρση της σημαίας στο κάστρο της πόλης της Μυτιλήνης γίνετε μια φορά το χρόνο μα κάθε χρόνο από την ήμερα της απελευθέρωσης του νησιού της Λέσβου από τους Τούρκους την 8η Νοεμβρίου του 1912