Συνεδριάζει η Δ.Κ Μυτιλήνης με 4 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00,  στα γραφεία της Κοινότητας, Ασκληπιού 34 στη Χρυσομαλλούσα, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, με τα εξής θέματα στην  Ημερήσια Διάταξη: 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης, έτους 2020. Προτάσεις μελών για την ένταξη νέων έργων.

Εξέταση αιτήματος  του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Δημ. Σχολείου & 10ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης,  Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης.

Σύσταση Λαογραφικού Ομίλου της Δημοτικής  Κοινότητας Μυτιλήνης (εισηγ. Β. Χατζημανώλης).
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στην επιχείρηση μαζικής εστίασης και αναψυχής του Δημήτριου Πολυχρόνη, με αριθμό γνωστοποίησης 1133744/6-11-2019 (ver.0).

Λειτουργία Συνοικιακών Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης (εισηγ. Α. Κουζινόγλου).
Ενημέρωση από Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης, κ Ευστράτιο Δαγκλή.

                                                   Ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης
                                                           Αλέκος Κουζινόγλου