Σε 2 προγράμματα Erasmus+ το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης


Το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης υλοποιεί δύο σχέδια στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+: Το πρώτο αποτελεί σχέδιο σύμπραξης σχολείων (Erasmus+ ΚΑ229) σε συνεργασία με σχολεία από Πορτογαλία, Πολωνία, Ιταλία και Φινλανδία, ενώ το δεύτερο (Erasmus+ KA101)  είναι σχέδιο Κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης  για επιμόρφωση σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας.

Στα πλαίσια της κινητικότητας προσωπικού, δυο καθηγήτριές ξένων γλωσσών του σχολείου παρευρέθησαν στο Βερολίνο από 14 έως 26 Οκτωβρίου, όπου συμμετείχαν σε δύο διαδοχικά, αγγλόφωνα σεμινάρια διάρκειας μίας εβδομάδας το καθένα. Στο πρώτο  σεμινάριο με θέμα "Project teaching learning" , δούλεψαν πάνω σε σενάρια συνεργατικής μάθησης με τη χρήση ομαδοσυνεργατικών πλάνων (projects).  Οι μαθητές υπό την επίβλεψη και συμπαράσταση του ή των καθηγητών αποφασίζουν να ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο μπορεί να έχει ευρύτερες κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή άλλες προεκτάσεις στην τοπική κοινότητα. Εργάζονται χωρισμένοι σε ομάδες, με στόχο να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Στο σεμινάριο συμμετείχαν καθηγητές των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης από Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία και Ντουμπάι.

Στο δεύτερο με θέμα "Integrating Innovation and Creativity into Teaching" εξοικειώθηκαν με δημιουργικά παιχνίδια στην τάξη και με τη χρήση πλατφόρμων εκπαίδευσης, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα να εμπλουτιστεί το μάθημα με σύγχρονες κι ευχάριστες μεθόδους και τρόπους εμπέδωσης κι αξιολόγησης. Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία.

Επόμενο στάδιο του σχεδίου είναι η ενημέρωση όλου του διδακτικού προσωπικού για τα αποτελέσματα των σεμιναρίων, από τους δύο εκπαιδευτικούς, και η εφαρμογή στην τάξη των νέων αυτών διδακτικών πρακτικών και μεθόδων.