Στο νησί Gozo της Μάλτας ο πρόεδρος του Επιμελητήριο Λέσβου Ευάγγελος Μυρσινιάς


στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019

Στο νησί Gozo της Μάλτας, πραγματοποιήθηκε, παρουσία της Υπουργού του Gozo κα Justyne Caruana και του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Αντιπρόεδρου των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, η Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε σημαντική θεματολογία που αφορά άμεσα τα νησιά μας, όπως το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα, οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α., οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ευκαιρίες ψηφιοποίησης στα νησιά, ενώ έμφαση δόθηκε και στις δυνατότητες ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού στα ευρωπαϊκά νησιά.

Το Επιμελητήριο Λέσβου, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μυρσινιάς, και Γ’ Αντιπρόεδρος του Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κατά την εισήγηση του, αναφέρθηκε εκτενώς, στο προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα, και στις επιπτώσεις του στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, λόγω απουσίας αποτελεσματικών μέτρων στη διαχείρισή του.

Ο κ. Μυρσινιάς, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ομιλία του, ότι στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, έχουν δημιουργηθεί αξεπέραστες δυσκολίες στις τοπικές κοινωνίες, λόγω του μεγέθους των  προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών, με τις υποδομές των νησιών να είναι αντιστρόφως ανάλογες του μεγέθους των ροών αυτών.


Υπογράμμισε επίσης, ότι πολλές επιχειρήσεις, κυρίως τουριστικές, βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τα έσοδά τους να μειώνονται συνεχώς, θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί, ενώ κάθε προσπάθεια για χρήση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων πέφτει στο κενό με αποτέλεσμα την έντονη αγωνία αλλά και αγανάκτηση του επιχειρηματικού ιστού για την συνεχιζόμενη ιδιότυπη ομηρεία στην οποία έχουν καταδικασθεί τα νησιά μας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανής και επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης και υλοποίησης μέτρων τα οποία θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών νησιωτικών οικονομιών που πλήττονται από το μεταναστευτικό / προσφυγικό ζήτημα, για το λόγω αυτό ζητήθηκε, να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντιμετώπιση των προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών στα νησιά, τα οποία πρέπει να σταματήσουν να είναι αποθήκες ψυχών.

Παράλληλα ζητήθηκε η δημιουργία ειδικών Χρηματοδοτικών Εργαλείων τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες αλλά και θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως και των υποδομών, που έχουν πληγεί από το προσφυγικό / μεταναστευτικό πρόβλημα.

Τέλος, όσον αφορά την διατήρηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α., ο κ. Μυρσινιάς υπογράμμισε ότι πρέπει να αποσυνδεθεί από το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα, μιας και οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α., αποτελούν αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των κατοίκων των νησιών καθώς και μέτρο άμβλυνσης των επιπτώσεων της νησιωτικότητας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα αποφασίστηκε να αποσταλούν επιστολές τόσο στον έλληνα Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών, όσο και στους Πρωθυπουργούς των χωρών που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο, έτσι ώστε να διατηρηθεί το δικαίωμα των Κρατών μελών σε μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. αλλά ειδικά και στην περίπτωση της Ελλάδας, να λάβουν μόνιμο χαρακτήρα και να επανέλθει η εφαρμογή τους στα νησιά στα οποία δεν ισχύει πια το ειδικό καθεστώς.

Την δεύτερη μέρα των εργασιών, πραγματοποιήθηκε φόρουμ με θέμα την ψηφιακή μεταμόρφωση των ευρωπαϊκών νησιών, όπου αναπτύχθηκαν θέματα που άπτονται της νησιωτικής επιχειρηματικότητας όπως, η ψηφιοποίηση των νησιωτικών οικονομιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι πρωτοβουλίες που μπορούν να πάρουν τα Επιμελητήρια του Δικτύου για να συμβάλουν στην ψηφιοποίηση των νησιωτικών οικονομιών και των ΜμΕ, η διαμόρφωση στρατηγικής για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών νησιών, κ.α.