Διοργάνωση «CLIMATHON 2019» στη Λέσβο


στις 24-26 Οκτωβρίου 2019

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με τη τοπική πρωτοβουλία Healing Lesvos, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δράσεων για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών  και την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στα νησιά  του Αιγαίου διοργανώνει στη Λέσβο το CLIMATHON 2019 στις 24-26 Οκτωβρίου 2019 , συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην  δράση της ευρωπαϊκής παγκόσμιας κοινότητας  «ΕΙΤ-Climate-KIC» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Oι φοιτητικές ομάδες επιχειρηματικότητας  «Πράσινη Επιχειρηματικότητα», «Βlue AIM», «Aegean Greeners»  από τις πανεπιστημιακές μονάδες Μυτιλήνης και Χίου,  μέσα από μια εντατική 24ωρη διαδικασία,  θα αλληλεπιδράσουν και θα προτείνουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που ανταποκρίνονται στις  τοπικές προκλήσεις.

Η Κλιματική Αλλαγή είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Παρόλο που το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του απαιτεί δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Το CLIMATHON (https://climathon.climate-kic.org/en/) αποτελεί έναν πανευρωπαϊκό  «μαραθώνιο» ιδεών, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση και  σκοπό έχει τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της ενίσχυσης της καινοτομίας και της υφιστάμενης και νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την στήριξη των πολιτικών προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο.

Λόγω του τοπικού χαρακτήρα της διοργάνωσης CLIMATHON και της εστίασης στις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Λέσβος,  η εμπλοκή των Δημοτικών Αρχών  και των  κοινωνικών εταίρων του νησιού είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά σε νησί και το οποίο προσδοκούμε να αποτελέσει μία καλή πρακτική για το νησιωτικό χώρο.
Tο όλο εγχείρημα στη Λέσβο οργανώνεται σε τρία επίπεδα:

Συμμετοχικό εργαστήριο (Forum) προσδιορισμού των προκλήσεων την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Αγ. Παρασκευής). Εδώ οι Κοινωνικoί Εταίροι, πολίτες, φορείς και εμπειρογνώμονες συμμετέχουν, συζητούν για να αναδειχθούν ανησυχίες ή ευκαιρίες από τις επικείμενες αλλαγές.

Μαραθώνιος CLIMATHON 2019 ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών από τις φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών που θα αναπτυχθούν, το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο Γεωγραφίας στον Λόφο Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη.