Στον Δήμαρχο Μυτιλήνης το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής του νεοσύστατου Δήμου Μυτιλήνης, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης κ. Ευστράτιο Κύτελη. Στην συνάντηση ήταν παρόν και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Κατσαβέλλης.

Στην συνάντηση τέθηκαν θέματα για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το προσωπικό, τα οποία  έχουν προκύψει μετά την ίδρυση του νέου Δήμου Μυτιλήνης, όπως, κατάταξη του προσωπικού σύμφωνα με τον Μεταβατικό Οργανισμό και τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, και ζητήθηκε να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Επίσης θέσαμε το θέμα άμεσης πρόσληψης προσωπικού και αποφασίσαμε από κοινού με την Δημοτική Αρχή να διεκδικήσουμε , αυτές από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η συνάντηση κινήθηκε σε θετικό κλίμα και ευελπιστούμε στην καλή συνε-ργασία με την νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυτιλήνης.

Άμεσα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ