Ημερίδα "Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης" από το επιμελητήριο Λέσβου


Tην Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στις 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου, το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» διοργανώνει Θεματική Ημερίδα Εργασίας για την εξειδίκευση δράσεων στους τομείς της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 με τίτλο:

«Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας»

«Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / καινοτομικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων»

«Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς τις RIS 3 (αγροδιατροφή, φύση, πολιτισμός & τουρισμός)»

Την αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.