Διακοπή υδροδότησης το Σάββατο σε περιοχές της Μυτιλήνης


από ώρα 11:00πμ έως 15:00μ

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι το Σάββατο  26/10/2019 από ώρα 11:00πμ έως 15:00μ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σε οδούς της πόλης της Μυτιλήνης και συγκεκριμένα:
στο τμήμα της οδού Θεοκρίτου από την Πλατεία Αλυσίδας έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής
 στο τμήμα της οδού Καραντώνη από την οδό  Θεοφράστου έως την οδό Θεοκρίτου
προκειμένου να πραγματοποιηθούν επισκευαστικές εργασίες του δικτύου ύδρευσης.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.