Στον Δήμαρχο Μυτιλήνης το Δίκτυο Κοινοτήτων της Λέσβου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το Δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη συναντήθηκε αντιπροσωπία του Δικτύου των Κοινοτήτων της Λέσβου αποτελεούμενη από το Συντονιστή Κίμωνα Χρυσίδη, τον Αναπληρωτή συντονιστή για τις Κοινότητες του Δήμου Μυτιλήνης Βασίλη Μαμώλη, το Γραμματέα του Δικτύου Βαγγέλη Βιόλατζη και το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας Στρατή Μπαλάσκα.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Κύτελη κατατέθηκαν προτάσεις του Δικτύου που αφορούν την λειτουργία των Κοινοτήτων και του Δήμου γενικότερα, που θα στηρίζεται σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης που προβλέπεται άλλωστε από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα ζητήθηκαν:

Α) Στελέχωση σε κάθε Δημοτική Ενότητα με δημοτικό υπάλληλο του γραφείου εξυπηρέτησης Κοινοτήτων που προβλέπεται από τον Οργανισμό του Δήμου αλλά ποτέ δεν λειτούργησε , για παρουσία στις συνεδριάσεις των συμβουλίων Κοινοτήτων ως πρακτικογράφου, γραμματειακή υποστήριξη, πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων κ.λ.π.

Β)  Σύνδεση  ON LINE των Κοινοτικών γραφείων (σε πρώτη φάση)  άνω των 700 κατοίκων με H/Y, με ηλεκτρονικό  πρωτόκολλο  και δημοτολόγιο  για επί  τόπου εξυπηρέτηση των  δημοτών και διακίνηση αλληλογραφίας ηλεκτρονικά.

Γ) Λειτουργία γραφείου υποστήριξης των  Κοινοτήτων στην έδρα του Δήμου ως αποδέκτη της περαιτέρω  διαχείρισης  των προτάσεων των Κοινοτήτων που κατατίθενται στις Δημοτικές Ενότητες.

Επίσης ζητήθηκε ο ορισμός ανά Δημοτική  Ενότητα , τεχνικού προσωπικού για παρακολούθηση  του πολεοδομικού  κανονισμού, καταπατήσεις  Δημοτικών   χώρων, σήμανση επικίνδυνων  κτισμάτων κ.λ.π  και σύνταξης  μελετών κατασκευής έργων. Επίσης ζητήθηκε η επίσπευση προσπαθειών νομιμοποίησης  των παιδικών χαρών καθώς και της κατασκευής στάσεων λεωφορείων, έργα που θα μπορούσε να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Φιλοδημος».

Σχετικά με την πάγια προκαταβολή ζητήθηκε να προβλεφθεί στον Δημοτικό προϋπολογισμό του 2020, η χορήγηση  στις Κοινότητες  έξη Πάγιων Προκαταβολών και η απλούστευση των διαδικασιών απολογισμού από τους υπόλογους Προέδρους Κοινοτήτων .

Σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου το Δίκτυο Κοινοτήτων πρότεινε στον κ. Κύτελη τα παρακάτω:

Α)   Οι εισηγήσεις  των Συμβουλίων Κοινοτήτων για ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν  στις  Κοινότητες   από το ποσοστό των ΚΑΠ   και ΣΑΤΑ   που προορίζονται   για επενδυτικές ανάγκες του Δήμου που τους αναλογούν (Ν.4623/2019 άρθρο 5 παρ.5 ε), να αναφέρονται σε ειδικό παράρτημα του Δημοτικού Προϋπολογισμού (Ν.3852/2010 άρθρο 266 παρ.2).

Β)    Εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 266 παρ. 3 Ν3852/2010 «για καθορισμό των ποσοστών κατανομής των πόρων του προϋπολογισμού που αφορούν τις Δημοτικές  Ενότητες».

Τέλος κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και τους κανονισμούς λειτουργίας. Οι προτάσεις αφορούν:

Α)   Την επικαιροποίηση   των Δημοτικών Κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών :

1         Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
2         Κοιμητηρίων
3         Πολιτιστικών και αθλητικών Υποδομών

με την εκχώρηση  αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες για την ευθύνη  εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών τους στην περιοχή της κάθε Κοινότητας για  καλύτερη εξυπηρέτησης των Δημοτών.

Β)  Αποκέντρωση , ανά  Δημοτική Ενότητα,   υπηρεσιών ποιότητας  ζωής  όπως,  μισθώσεις Δημοτικών  ακινήτων, παραχωρήσεις  κοινόχρηστων  χώρων , άδειων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας κοιμητηρίων κ.λ.π.

Τέλος όσον αφορά τα θέματα πολιτικής προστασίας ζητήθηκε η ενεργοποίηση  του Δημοτικού γραφείου πολιτικής προστασίας και άμεση ενημέρωση  των Κοινοτήτων για το σχέδιο δράσης τους σε έκρυθμες και επικίνδυνες   καταστάσεις που προκύπτουν  λόγω της κρίσης της κλιματικής αλλαγής  με τα έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αλλά και τις  νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην παραμεθόριο περιοχή μας (προστασία άμαχου πληθυσμού, καταφύγια , σειρήνες , ομάδες διάσωσης κ.λ.π).