Χριστούγεννα, μεταναστευτικό, σφράγισμα παιδικών χαρών και πολλά άλλα στην συνεδρίαση της ΔΚ Μυτιλήνης


Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00, στα γραφεία της Κοινότητας, Ασκληπιού 34 στη Χρυσομαλλούσα, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιληνης, με τα εξής θέματα στην  Ημερήσια Διάταξη: 

1.Ενημέρωση μελών Συμβουλίου από Πρόεδρο για ληφθείσες αποφάσεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα της Δημοτικής Κοινότητας.

2. Προετοιμασία συνάντησης Συμβουλίου Δ/Κ Μυτιλήνης με Δήμαρχο Μυτιλήνης και Αντιδημάρχους για θεσμικά και οικονομικά θέματα (εισηγ. Α. Κουζινόγλου).

3. Συζήτηση-ενημέρωση-λήψη απόφασης σχετικά με την Καταβολή πάγιων προκαταβολών προς τη Δ/Κ Μυτιλήνης (εισηγ. Σ. Μπαλάσκας).

4. Μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα στην πόλη της Μυτιλήνης: Λήψη απόφασης για παρέμβαση της Δ/Κ Μυτιλήνης (εισηγ. Αλ. Κουζινόγλου & σύμβουλοι παράταξης «Ελεύθεροι Πολίτες»)

5. Σφράγισμα παιδικών χαρών στην πόλη της Μυτιλήνης. Παρέμβαση για την επιτάχυνση των διαδικασιών πιστοποίησης, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν άμεσα και με ασφάλεια (εισηγ. Α. Κουζινόγλου)

6.  Έλεγχος σχολικών μονάδων για προστασία από σεισμικές δονήσεις (εισηγ. Χρ. Πουλέλλης)

7. Οδός Ερμού – αγορά. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης του ΚΟΚ για την ενίσχυση εφαρμογής της νομιμότητας (εισήγ. Α. Κουζινόγλου)   

8. Εξέταση κυκλοφοριακών θεμάτων: i) αφετηρία αστικών λεωφορείων για Παναγιούδα-Μόρια, ii) ρύθμιση φαναριών σηματοδότησης, iii) διευκόλυνση κυκλοφορίας σε σημαντικές οδούς της πόλης με κολωνάκια (εισηγ. Χρ. Πουλέλλης)

9. Εξέταση αιτημάτων για  ονοματοδοσία-ονοματοθεσία στην πόλη της Μυτιλήνης: α)  κ.  Αδαμάντιου Ζυγομαλά  μετονομασία της Πλατεία Αλυσίδας σε Αεροπόρου Γιαναρέλλη   και β) Σπυρίδωνος Κοκιούση για  Δημοτική οδό  στην περιοχή Καλλιθέας.

10. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στην επιχείρηση εστιατόριο – πιτσαρία της εταιρείας “Δ. Γαρουφαλιά – C. Milan Ο.Ε.”, με αριθμό γνωστοποίησης 1016694/2-8-2017 (ver.1).

11.  Πρόταση για την διοργάνωση  εορταστικών εκδηλώσεων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων  2019 (εισηγ. Χρ. Πουλέλλης).


                                                   Ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης

                                                           Αλέκος Κουζινόγλου