Συνεδριάζει την Τετάρτη το Π.Σ Βορείου Αιγαίου- Πρώτο θέμα το μεταναστευτικό


Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 16-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012, καθώς και του Π.Δ. 74/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 92/01-10-2019:

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΕΝ.Π.Ε.).

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 16 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ1ο : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: Αίτημα Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου >.
ΘΕΜΑ2ο : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: Αίτημα Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου >..