Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στα εργαστήρια συντήρησης του νέου αρχαιολογικού μουσείου Μυτιλήνης


Το 5ο Γυμνάσιο συνεχίζοντας τις πολιτιστικές του δραστηριότητες και το άνοιγμα στην κοινωνία, παρακολούθησε τις εργασίες στα εργαστήρια συντήρησης του νέου αρχαιολογικού μουσείου Μυτιλήνης.

Ήταν μία εντυπωσιακή εμπειρία για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας.

Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του εργαστηρίου του αρχαιολογικού μουσείου, έμαθαν για τους τρόπους καθαρισμού των αρχαίων που ανευρίσκονται σε πολλά σημεία στην πατρίδα μας, τον τρόπο συντήρησης τους, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κατασκευαστούν αντίγραφα των αρχαιοτήτων προκειμένου να εκτεθούν σε χώρους αρχαιολογικών μουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Θα πρέπει να πούμε πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που εργάζονται και δίνουν τον εαυτό τους για ένα τέλειο αποτέλεσμα στα εργαστήρια συντήρησης του νέου αρχαιολογικού μουσείου Μυτιλήνης, στους συντηρητές αρχαιοτήτων δηλαδή, και να ευχηθούμε τα εργαστήρια να είναι ανοιχτά περισσότερες μέρες για την επίσκεψη των σχολείων σε αυτά.