Εκδήλωση στην Μυτιλήνη για την 5η Διακρατική Συνάντηση των Επιστημονικών Ομάδων της Πράξης ERMIS – F


στις 17 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο της 5ης Διακρατικής Συνάντησης των Επιστημονικών Ομάδων και Ομάδων Διαχείρισης του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες (ERMIS – F)» διεξάγεται εκδήλωση-συζήτηση στις 17 Οκτωβρίου 2019, ώρα 9:00-11:00 στο Ξενοδοχείο ELYSION στη Μυτιλήνη για τις λύσεις και τις προοπτικές, που προσφέρει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων με εστίαση τις Πλημμύρες, ERMIS-F.

Το ERMIS-F, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» ανέπτυξε μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υποστηριζόμενη Υπηρεσία και μια Διαδικτυακή Πλατφόρμα Πληροφόρησης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Κινδύνων, που βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή. Για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης συνεργάζονται το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Χανίων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.

Η συζήτηση που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με τη συμμετοχή των υπόλοιπων εταίρων υλοποίησης του προγράμματος και των τοπικών φορέων, υπηρεσιών και πολιτών, περιλαμβάνει παρουσίαση της Υπηρεσίας ERMIS-F και τρόπους αξιοποίησής της στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες φορέων και ομάδων, που επιχειρησιακά εστιάζουν στις Φυσικές Καταστροφές και ειδικότερα τις Πλημμύρες.

Η θεματολογία της συνάντησης συμπεριλαμβάνει τα εξής:

ERMIS-F: σκεπτικό, στόχοι, μεθοδολογία, όραμα
Η Υπηρεσία ERMIS-F
Κατανεμημένο Διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα για τη Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου - ERMIS-F Portal
Βάση Γνώσης Μέτρων και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου
Πλημμυρικός Κίνδυνος και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, που έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται στη λεκάνη της Καλλονής
Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις
Συζήτηση: Αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F από τους Φορείς και Ομάδες της Λέσβου  - ανάγκες και δυνατότητες.