Την συνέχιση της λειτουργίας του ΟΚΠΑ Λέσβου ζητούν οι εργαζόμενοι – Στον αέρα 40 ενεργές δομές σε όλη την Λέσβο


Μετά την από 17/10/2019 Συνέλευση των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», στην οποία συζητήθηκαν εκτενώς τα λειτουργικά προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου από 1/9/2019  και τα ζητήματα που αναμένουμε ότι θα προκύψουν από την ενδεχόμενη διάσπαση και του Νομικού Προσώπου, αποφασίστηκε  ότι οι εργαζόμενοι του Ν.Π. τάσσονται υπερ της συνέχισης της συμμετοχής και των δυο Δήμων στο αυτοδίκαια συσταθέν Σύνδεσμο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους Δημάρχους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, αλλά και τους Δημοτικούς Συμβούλους να στηρίξουν έμπρακτα τη λειτουργία του Συνδέσμου και να λάβουν σχετική Απόφαση στα Δημοτικά τους Συμβούλια.

Επίσης, αποφασίστηκε να προβούμε στην ενημέρωση και των δυο Δημοτικών Αρχών αλλά και των δημοτών πρωτίστως, καθώς οι υπηρεσίες που παρέχει το Ν.Π. εξυπηρετούν τις πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού των δημοτών μας, για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα προκύψουν από τη βίαιη διάσπαση του.

Παρακάτω διαβάστε το κείμενο που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους εργαζομένους του Συνδέσμου-Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», και σας παρακαλούμε όπως το δημοσιεύσετε.

Με εκτίμηση,

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»


Συνέχιση λειτουργίας Συνδέσμου Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Σχετικά με τη συμμετοχή ή μη των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου στο αυτοδίκαια συσταθέν Σύνδεσμο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 156 του ν.4600/2019, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την παρ. 4 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 ορίζεται ότι μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων (01.09.2019 σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 154 του Ν.4600/19), τα δημοτικά συμβούλια αυτών αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους για τη συμμετοχή στους συνδέσμους της παραγράφου 2.

Ως εκ τούτου, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τη λύση του Συνδέσμου, που να ορίζει τα κριτήρια για την κατανομή του προσωπικού και της περιουσίας του Νομικού Προσώπου και την τύχη των έργων και των προγραμμάτων που εκτελεί.

Ο Σύνδεσμος διαθέτει 40 ενεργές δομές σε όλη την Λέσβο, για την άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων, στις οποίες εργάζονται σήμερα 163 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων (50 μόνιμοι υπάλληλοι, 11 υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, και 100 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η μισθοδοσία των οποίων καλύπτεται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και οι συμβάσεις τους παρατείνονται για όσο χρονικό διάστημα εκτελούνται τα αντίστοιχα προγράμματα).

Οι  δομές αυτές είναι εξής:

17 Παιδικοί Σταθμοί, 2 ΚΑΠΗ, 13 Δομές του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέσβου, Κοινωνικό Ιατρείο- Οδοντιατρείο- Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο 130 Απόρων, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Τράπεζα Εργασίας Ανειδίκευτου Προσωπικού και δομή Στήριξης Γονέων και Εφήβων.

Το 2018 συνολικά εξυπηρετήθηκαν- ωφεληθήκαν από τις όλες δομές και παροχές του Οργανισμού μας, 20.438 δημότες μας.

Πιο συγκεκριμένα:

1): ΤΟΜΕΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΓΙΝΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΚΡΕΑΤΟΣ-ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ 7.215 ΑΠΟΡΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΚΑΙ του  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ αξίας: 919.000 ΕΥΡΩ. Στηρίξαμε με παροχή ειδών διατροφής: τα Κοινωνικά Παντοπωλεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης και του Ιερού Ναού Πλωμαρίου,  το Ίδρυμα «ΘΕΟΜΗΤΩΡ» Αγιάσου, τα Γηροκομεία Μυτιλήνης, Πλωμαρίου και Αγίας Παρασκευής, το Σύνδεσμο Πολυτέκνων Λέσβου, το «Σιτίζω» Καλλονής, το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου, τον Σύλλογο με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, δομές φιλοξενίας προσφύγων κ.λ.π.

2) ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, υλοποιήθηκε παροχή καθημερινών γευμάτων για 130 άπορους Δημότες μας αξίας 160.570 ΕΥΡΩ.

3) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:
1.600 ΑΠΟΡΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ωφελήθηκαν από τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας που διαθέτουμε: του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ(λειτουργεί με 36 εθελοντές ιδιώτες γιατρούς και εργαστήρια)   - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ (λειτουργεί από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λέσβου) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).

4)  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. Το έτος 2018 εξυπηρετήθηκαν περίπου 2500 άτομα.

5) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
         ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ.
         ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
         ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,   ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
         Στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ μας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, με την εθελοντική διδασκαλία 19 καθηγητών κατά  την σχολική χρονιά 2017-2018,    φοίτησαν 90 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
         Στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 480 ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ
         Από τις δομές μας του ΒΌΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΞΗΠΥΡΕΤΗΘΗΚΑΝ 1150 ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
         ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ωφελήθηκαν περίπου 6300 Υπερήλικες .
         Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ, στήριξε  68 γονείς και εφήβους και στην  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μας,  απευθύνθηκαν 98 ανειδίκευτοι δημότες μας, εκ των οποίων οι 36 απόκτησαν εργασία.

Για τις υποχρεωτικές αρμοδιότητες του- επισκευές, συντηρήσεις, προμήθειες κ.λ.π.- και τις μισθοδοσίες των εργαζομένων του, υλοποίησε  το 2018 προϋπολογισμό  10.537.000, αυξημένο κατά ένα εκατομμύριο από το 2017. Τα 2.500.000 εκατομμύρια είναι από Κρατική δια μέσω του Δήμου χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα από υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εισφορές μελών κ.λ.π.

Είμαστε  δικαιούχοι των  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Με την συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» στο Πρόγραμμα αυτό, εξασφαλίσαμε την δωρεάν φοίτηση σε 157 βρέφη και νήπια στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και την χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ με 350.300 ευρώ, ποσό που μεταξύ άλλων καλύπτει τη μισθοδοσία των 21 εργαζομένων ΙΔΟΧ, μέσω του Προγράμματος, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, οι συμβάσεις των οποίων ανανεώνονται διαρκώς από το 2013.

Λειτουργούμε τα ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ,   προϋπολογισμού 599.280,00 € και αφορά την εξυπηρέτηση και διασύνδεση όλων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού του Δήμου μας με Κρατικές- Δημοτικές κ.λ.π  παροχές και υπηρεσίες.

"ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ" Η πράξη αφορά στην δημιουργία και λειτουργία για τρία (3) έτη των Δομών παροχής βασικών αγαθών και συγκεκριμένα Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου προϋπολογισμού 243.360,00 €.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Προϋπολογισμού       730.580 €, έργο σε φάση υλοποίησης, οι εργασίες του όμως έχουν ανασταλεί λόγω μη πληρωμής ενταλμάτων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου και μη ύπαρξης επιβλέποντος μηχανικού, λόγω της κατανομής του προσωπικού του Δήμου Λέσβου στους 2 νέους Δήμους.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, Προϋπολογισμού      186.500,00 €, έργο σε φάση υλοποίησης, οι εργασίες του όμως έχουν ανασταλεί λόγω μη πληρωμής ενταλμάτων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου και μη ύπαρξης επιβλέποντος μηχανικού, λόγω της κατανομής του προσωπικού του Δήμου Λέσβου στους 2 νέους Δήμους.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, Προϋπολογισμού 240.765,95, διαγωνισμός προμήθειας ο οποίος βρίσκεται σε φάση παράδοση και κατανομής σε όλους τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του νησιού.

 «Διαμόρφωση Χώρου για την στέγαση Βρεφικού Τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Αγίας Παρασκευής», με Προϋπολογισμό: 10.296€. Το έργο εκτελείται αυτή την περίοδο και θα πληρωθεί μερικώς από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Π.&.Α.Δ.Λ» και μερικώς από επιχορήγηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
«Διαμόρφωση Χώρων για την στέγαση Παιδικού Σταθμού στο κτήριο του πρώην Νηπιαγωγείου Κάπης (Νέος Παιδικός Σταθμός)», με Προϋπολογισμό: 185.495,56€. Το έργο εκτελείται αυτή την περίοδο και θα πληρωθεί μερικώς από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Π.&.Α.Δ.Λ» και μερικώς από επιχορήγηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

«Προμήθεια εξοπλισμού Νηπιακού Τμήματος Παιδικού Σταθμού Κάπης και Βρεφικού Τμήματος Π.Σ Αγίας Παρασκευής», με Προϋπολογισμό: 38.847,78€. Το έργο εκτελείται αυτή την περίοδο και θα πληρωθεί μερικώς από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Π.&.Α.Δ.Λ» και μερικώς από επιχορήγηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Τα  έργα 7,8,9 είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδα, σύμφωνα με πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Από το συνολικό προϋπολογισμό των έργων που ανέρχεται στις 248.677,59€ τα 75.000 € θα προέλθουν από επιχορήγηση μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α και τα υπόλοιπα 177.964,01€ από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.
«Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» για τη προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις  διατάξεις του ΠΔ 99/2017», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: "Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών", με Π/Υ: 1.213.000,00 €. , ποσό το οποίο θα προέλθει από την επιχορήγηση του Υ.Π.Ε.Σ στο Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Π.&Α.Δ.Λ» και το υπόλοιπο ποσό των 463.000€ προέρχεται από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υ.Π.Ε.Σ με βάση την αριθμ. 13634/2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για την εκτέλεση του έργου αυτού έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση του αρθρ.100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Π.&Α.Δ.Λ» και του Δήμου Λέσβου. Σε αυτή την φάση εκκρεμεί η ολοκλήρωση των Μελετών συμμόρφωσης από την Τεχνική Υπηρεσία και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος έργου.

«Νέος Παιδικός Σταθμός Πολιχνίτου»: Εγκατάσταση του Παιδικού Σταθμού Πολιχνίτου σε υφιστάμενο νεοκλασικό στο κέντρο του οικισμού Πολιχνίτου, το οποίο ανήκε στον πρώην Δήμο Λέσβου. Το εν λόγω κτήριο έχει παραχωρηθεί στο Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Π.&Α.Δ.Λ» έπειτα από απόφαση του Δ.Σ Δήμου Λέσβου. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της εξάλειψης βαρών, της πλήρους αδειοδότησης από την υπηρεσία της αρχαιολογίας (αρχιτεκτονικό συμβούλιο, εφορία αρχαιοτήτων) και η σύνταξη μελετών αναμόρφωσης του κτιρίου και προσθηκών (κτηριακών εντός του οικοπέδου). Ακόμα έχει συνταχθεί από 27/6/2019 πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος προκειμένου να ανέβει στο σύστημα της πολεοδομίας και να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Με μία πρόχειρη εκτίμηση ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα  250.000€  και θα οριστικοποιηθεί  έπειτα από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και των τευχών δημοπράτησης.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.» έχει διαχειριστική επάρκεια την οποία επιδίωξε και απέκτησε κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας λόγω του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που το στελεχώνουν και ως εκ τούτου μπορεί να είναι δικαιούχος ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε περίπτωση λύσης του Συνδέσμου κινδυνεύει η τύχη των προγραμμάτων, με ενδεικτικές ενδεχόμενες επιπτώσεις την απώλεια των προγραμμάτων, της χρηματοδότησης, την απώλεια των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, τη λύση των συμβάσεων των ήδη εργαζομένων στα Προγράμματα, καθώς θα μεταβληθεί ο δικαιούχος και εργοδότης και οι συμβάσεις τους δεν θα μπορούν να ανανεώνονται. Οι άμεσες συνέπειες θα γίνονται πρώτα αντιληπτές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του νησιού που απασχολούνται 21 εργαζόμενοι ΙΔΟΧ με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις από το 2013, λόγω του προγράμματος «Εναρμόνιση στην Οικογενειακή και Επαγγελματική Ζωή», οι οποίοι στην πραγματικότητα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθώς η λύση των συμβάσεων τους και μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης νέων εργαζομένων (μετά την ένταξη μας σε νέο Πρόγραμμα) θα έχει ως άμεση συνέπεια το κλείσιμο Παιδικών Σταθμών και στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Μυτιλήνης και στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Επιπλέον, το Νομικό Πρόσωπο έχει ως επί το πλείστον αποκεντρωμένες μονάδες που ήδη λειτουργούν, και η όποια κατανομή του προσωπικού σε Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων (με άγνωστα τα κριτήρια κατανομής τους), μέσω της διάλυσης του Συνδέσμου θα επιφέρει δυσλειτουργία στο σύνολο των δομών και ιδιαίτερα στους Παιδικούς Σταθμούς που απασχολείται η συντριπτική πλειοψηφία των μόνιμων και ΙΔΑΧ εργαζομένων, με ενδεχόμενο κλείσιμο μονάδων και σίγουρη αναστάτωση στην οικογενειακή ζωή των εργαζομένων και των δημοτών, λαμβάνοντας υπόψιν και το γεγονός ότι η όποια τέτοια απόφαση δεν θα είναι κυβερνητική αλλά θα προέρχεται από τα δημοτικά συμβούλια.

Επίσης, το Νομικό Πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη δεκαέξι (16) κενών θέσεων με μετάταξη καθώς, μέσω του Α’ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019, επτά (7) υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, για την κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή  εξυπηρετούνται από προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, το οποίο έχει μετακινηθεί προσωρινά για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας, καθώς το Νομικό Πρόσωπο έχει μόνο 2 διοικητικούς υπαλλήλους (ένα μόνιμο και έναν ΙΔΑΧ), ένα (1) άτομο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ένα (1) άτομο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγίας Παρασκευής,  τέσσερα (4) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Αγίας Παρασκευής, Καλλονής και Μυτιλήνης και τρία (3) άτομα ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της Μυτιλήνης.

Η λύση του Συνδέσμου, θα έχει ως συνέπεια την μη έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του συνόλου των θέσεων που ζητήσαμε, αλλά ακόμη και αυτό να μη συμβεί, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της ενδεχόμενης λύσης του, θα αποθαρρύνει πιθανούς υποψηφίους, καθώς θα θεωρήσουν πιθανή την αιφνίδια αλλαγή του τόπου εργασίας τους.

Ιδιαίτερα η κάλυψη των οργανικών κενών σε διοικητικό προσωπικό μέσω του Συστήματος Κινητικότητας, θα ενισχύσει και τους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου με προσωπικό, καθώς για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου, είχαμε υποβάλλει αίτημα και μας είχαν διατεθεί από το Δήμο Λέσβου τέσσερα (4) άτομα Διοικητικό Προσωπικό (2 εξ αυτών τώρα έχουν κατανεμηθεί στο Δήμο Μυτιλήνης και 2 στο Δήμο Δυτικής Λέσβου)  και ένα (1) άτομο επιπλέον για τις ανάγκες του Γραφείου Προγραμματισμού, με παράλληλα καθήκοντα και στο Δήμο.

Η λειτουργία νέων Νομικών προσώπων που θα υπάγονται στους νέους Δήμους και η λύση του Συνδέσμου, θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση των ήδη υποστελεχομένων νέων Δήμων, καθώς θα πρέπει να διαθέσουν διπλό προσωπικό για την λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των νέων νομικών προσώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ναι μεν οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα, από την άλλη κατά γενική ομολογία λόγω του μικρότερου μεγέθους των υπηρεσιών οι διαδικασίες προχωρούν και διεκπεραιώνονται ταχύτερα. Με τη μετατροπή μας δε σε Σύνδεσμο, έχουμε τη δυνατότητα να διεξάγουμε μόνοι μας τις διαδικασίες διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, γεγονός που θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Συνοψίζοντας, κατά τη γνώμη μας δεν είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες να διακινδυνεύσουμε τη λύση του Συνδέσμου βεβιασμένα και τουλάχιστον δίχως πρώτα να αντιμετωπιστούν οι λογικές δυσλειτουργίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νεοσύστατοι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, προσθέτοντας έτσι νέα προβλήματα, με ανυπολόγιστες συνέπειες στη ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου που εξυπηρετεί τις πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού των δημοτών μας, καθώς θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον διοικούντων, υπαλλήλων και δημοτών να συνεχιστεί η συμμετοχή και των δυο Δήμων στο Σύνδεσμο.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΥΟ ΛΕΣΒΟΥ»