Συνεδριάζει με 25 θέματα ημερήσιας διάταξης το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης


την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
1.       
Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Μυτιλήνης για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για την τετραετία 01/09/2019-31/12/2023
2.       
Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «ΠΝΟΗ»
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
3.       
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του συνδέσμου με τίτλο  «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»
4.       
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του συνδέσμου με τίτλο  «Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου»
5.       
Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης  -  Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6.       
Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης  -  Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7.       
Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (Λ.Τ.Λ.)
8.       
Τροποποίηση καταστατικού ΑΔΕΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ                                  
9.       
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (μηνών Ιουλίου-Αυγούστου) και Ιατρού Εργασίας (μηνών Ιουνίου-Ιουλίου-21 Αυγούστου)
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
10.  
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών (εκποίηση/ εκμίσθωση & αγορά/ μίσθωση ακινήτων)
11.  
Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Μυτιλήνης – ορισμός μελών του ΔΣ στην Επιτροπή
12.  
Ορισμός δημοτικού συμβούλου (με τον αναπληρωτή του) ως μέλους στην Τριμελή Επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτου, που πρόκειται να εκποιηθεί ή να αγοραστεί από το Δήμο Μυτιλήνης (παρ.5 του αρ.186 του Ν.3463/2006)
13.  
Ορισμός δημοτικού συμβούλου (με τον αναπληρωτή του) ως μέλους στην Επιτροπή Καταλληλότητας Σχολικών Μονάδων (παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006)
14.  
Ορισμός Ταμειακών Υπολόγων του Δήμου Μυτιλήνης στην Τράπεζα Ελλάδος και τα λοιπά τραπεζικά ιδρύματα
15.  
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Ε. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για μείωση μισθώματος δημοτικού             ακινήτου στον Παπάδο Γέρας
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
16.  
Χορήγηση άδειας μοτοποδηλάτων στον Τσαραμύρση Νικόλαο του Χρήστου (ΔΚ Πλωμαρίου)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
17.  
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης (με τον αναπληρωτή του), στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ
18.  
Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ««Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», από το Υπουργείο Εσωτερικών
19.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ»
20.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017»
21.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ της Δ.Ε. Μυτιλήνης»
22.  
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του  έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/06/2017»
23.  
Έγκριση χορήγησης 3ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης» του Δήμου Λέσβου»
24.  
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
25.  
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ»