Εκδήλωση στον ΟΑΕΔ Μυτιλήνης: Προωθώντας τον διάλογο για την κοινωνική υποστήριξη των νέων προσφύγων 16-24 ετών


Πρόσκληση στην εκδήλωση: «Προωθώντας τον διάλογο για την κοινωνική υποστήριξη των νέων προσφύγων 16-24 ετών: Η εμπειρία του Έργου ERASMUS+I.ReF.SoS»

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (Εταίρος στη Στρατηγική Σύμπραξη ERASMUS+I.ReF.SoS) και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Συντονιστής του σχεδίου ERASMUS+I.ReF.SoS) διοργανώνουν εκδήλωση εργαστηριακού χαρακτήρα στη Μυτιλήνη, με θέμα: «Προωθώντας τον Διάλογο για την κοινωνική υποστήριξη των νέων προσφύγων 16-24 ετών: Η εμπειρία του Έργου ERASMUS+I.ReF.SoS».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 μ.μ., την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, στο κτίριο της ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ (5ο χλμ. Εθνικής Οδού Μυτιλήνης –Θέρμης, Παναγιούδα Λέσβου, 811 00 – Μυτιλήνη).

Το πρόγραμμα.

Μυτιλήνη, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ
(Δ/νση: 5ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Μυτιλήνης - Θέρμης, Παναγιούδα Λέσβου, 811 00 – Μυτιλήνη)
               17.30-18.00: Προσέλευση Συμμετεχόντων – Εγγραφή
              18.00-18.30: Χαιρετισμοί

Α. Ιατρίδης - Διευθυντής ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Μυτιλήνης
Εκπρόσωπος Δήμου Μυτιλήνης
Εκπρόσωποι Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόριας/Δομής Φιλοξενίας Καρατεπέ

              18.30-19.00: Παρουσίαση του Έργου “ERASMUS+ I.ReF.SoS”

                  Α. Λάζου – Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ΟΑΕΔ
                              & Επικεφαλής του Έργου “I.ReF.SoS”

                  Μ. Κουτούζης – Προϊστάμενος Τομέα Υλοποίησης Προγραμμάτων & Ερευνών ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
                                               Αν. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

             19.00-20.00: Στρογγυλό Τραπέζι: Νέοι Πρόσφυγες, Επαγγελματική Κατάρτιση
                    & Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός

                         Συντονισμός: Μ. Κουτούζης (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)
                                                   Γ. Σιμόπουλος (Σύμβουλος Εκπαίδευσης UNICEF)

  Συμμετέχοντες: Εκπρόσωπος Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
                                Κ. Γαλάζιος - Επαγγελματικός Σύμβουλος
                                Μ. Περδικούρη – Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, Υπ. Παιδείας
                                Εκπρόσωπος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας / ΕΠΑΛ / Εσπερινού ΕΠΑΛ
                                Εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών («Ηλιαχτίδα», «Μετάδραση»)
   
      20.00-20.30:    Συζήτηση - Συμπεράσματα