Χωρίς δημοτολόγιο και ληξιαρχείο ο Δήμος Μυτιλήνης έως την Τρίτη 08/10


λόγω μεταφοράς των Γραφείων

Γίνεται γνωστό ότι, λόγω μεταφοράς των Γραφείων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου από την οδό Καραντώνη 2 στην οδό Ίμβρου 2 (πρώην Εφορία), οι υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν για το κοινό την Παρασκευή 4/10/2019, την Δευτέρα 7/10/2019 και την Τρίτη 8/10/2019.

Οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά την Τετάρτη 9/10/2019.

Για επείγουσες περιπτώσεις παρακαλούμε να απευθύνεσθε  στο ΚΕΠ Μυτιλήνης.