Ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ Δαγκλη για τα ογκώδη απορρίμματα


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ

Παρακαλούμε τους δημότες μας να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνο μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 2251025555και το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο. Τα ογκώδη απορρίμματα να τοποθετούνται σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.

Συγκεκριμένα:

Προϊόντα κηπευτικών εργασιών

Αφού τηλεφωνήσουμε πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητας 2251025555κατά την ημέρα και ώρα αποκομιδής τους εναποθέτουμε τα:

• φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π., συσκευασμένα σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.
• υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π., συσκευασμένα σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους.
Μεγάλων διαστάσεων αστικά απορρίμματα
Αφού τηλεφωνήσουμε πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητα 2251025555 κατά την ημέρα και ώρα αποκομιδής τους εναποθέτουμε τα:
• έπιπλα, καρέκλες, καναπέδες, τραπέζια, στρώματα κλπσε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.

Ηλεκτρικές συσκευές

Αφού τηλεφωνήσουμε πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητας 2251025555 κατά την ημέρα και ώρα αποκομιδής τους εναποθέτουμε τα:
• ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, καταψύκτες κλπ στο πεζοδρόμιο σε σημείο που δεν εμποδίζεται η διέλευση των πεζών.

Απόβλητα κατεδαφίσεων

Τα οχήματα του Δήμου δεν παραλαμβάνουν απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων. Μπάζα όπως πλακάκια, κεραμίδια, τούβλα, τσιμέντα, wc, μπανιέρες, νιπτήρες, προϊόντα εκσκαφών και άλλα άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π. μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε ειδικό αδειοδοτημένο χώρο για τέτοιου είδους απόβλητα.

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ