Το νέο Διοικητικο συμβούλιο του Αιολικού Μυτιλήνης- Προέδρος ο Αντωνάκας Δημήτριος


Μέτα το πέρας 10 ημερών από την επικύρωση την ανάληψης του σωματείου από την εταιρεία ASM, o AΕΠΣ Αιολικός ανακοινώνει την σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Πρόεδρος

Αντωνάκας Δημήτριος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Αθανασίαδης Παύλος

Β΄Αντιπρόεδρος 

Αντώνακας Σταύρος

Γενικός Γραμματέας 

Βασίλης Βύρων Μουτσογιάννης

Ειδικός Γραμματέας 

Κουλουκάκης Παναγιώτης

Ταμίας 

Βερρής Παντελέων

Μέλος

Αντώνακα Ειρήνη

Αναπληρωματίκα Μέλη

Τυροπώλης Παναγιώτης

Μουτζούρη Περσεφώνη

Πιτσιλάδη Ηρώ