Συνεδριάζει την Τετάρτη στην Μυτιλήνη με 7 θέματα το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου


την 25 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγήτρια: κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ( Παράρτημα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ3ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2839/2000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αρώνης Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής:κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 242/1996.
Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ6ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ7ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών