Στην Μυτιλήνη το 11ο Διεθνές Συνέδριο για τον Νησιωτικό Τουρισμό


Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2019

Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2019, το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τουρισμού στα Ευρωπαϊκά Νησιά, OTIE (Observatory on Tourism in the European Islands) διοργανώνουν στη Λέσβο, το 11ο Διεθνές Συνέδριο για τον Νησιωτικό Τουρισμό.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Επιμελητήριο Λέσβου, αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης». Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναπτυχθούν θέματα όπως, η Τουριστική αειφόρος ανάπτυξη των νησιών, Στρατηγικές ανάπτυξης προορισμών: εργαλεία και προσεγγίσεις, Θεματικός τουρισμός και διαχείριση προορισμών, ενώ θα γίνει και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και προσεγγίσεων, για την τουριστική βιομηχανία, τις τρέχουσες τάσεις, την μελλοντική ανάπτυξη κλπ