Συνεδριάζει για τελευταία φορά με αυτήν την σύνθεση το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου στην Μυτιλήνη


την 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ».
Εισηγητής:. κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΕΝΑΛ» ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ.
Εισηγητής:. κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΕΝΑΛ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ «ΑΕΝΑΛ» ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ «ΑΕΝΑΛ» ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Μ & Δ ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΆΓΡΑ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης