Θέση εργασίας στην ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ

Η Ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής αποσταγμάτων, ζητά να προσλάβει για το αποστακτήριό της στο Πλωμάρι Λέσβου εναν διπλωματούχο νέο
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για την θέση του προϊσταμένου τεχνικού τμήματος & τεχνικού ασφαλείας

Καθήκοντα θέσης :

Επίβλεψη - Συντήρηση – Επισκευή Η/Μ παραγωγικού και κτηριακού εξοπλισμού, διαχείριση ανταλλακτικών, συντονισμός εξωτερικών συνεργείων. Ενημέρωση μηχανολογικών σχεδίων. Ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

Προϋποθέσεις :

 • Πτυχίο μηχανολογίας ΑΕΙ
 • Σχετική εμπειρία 3-5 ετών, σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης.
 • Καλή γνώση μιάς τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 • Καλήγνώση computer ( internet, MS Office, κλπ)
 • Αδεια οδήγησης
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

Πρόσθετα προσόντα (επιθυμητά):

 • Μεταπτυχιακές σπουδές στον προαναφερόμενο τομέα.
 • Γνώση αυτοματισμών.
 • Εμπειρία στον τομέα εμφιάλωσης.


 Η εταιρία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Εκπαίδευση
 • Καλό εργασιακό περιβάλλον  
 • Πρόσθετη ασφάλιση


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouzoplomari.gr