Στο Δημοτικό Σχολείο Θερμής μαρμάρινη επιγραφή - κομμάτι της ιστορίας της Θερμής.


Στο Δημοτικό Σχολείο Θερμής  ο πρώην Βουλευτής Γιάννης Γιαννέλης

Το Δημοτικό Σχολείο της Θερμής  επισκέφθηκε ο πρώην Βουλευτής Γιάννης Γιαννέλης. Αφορμή της επίσκεψής του η διερεύνηση χώρου για να τοποθετηθεί μια μαρμάρινη επιγραφή - κομμάτι της ιστορίας της Θερμής.

Η επιγραφή αυτή βρέθηκε το 1992 σπασμένη σε τέσσερα κομμάτια στα σκοτεινά υπόγεια του σημερινού Δημοτικού Σχολείου. Καθαρίστηκε  και συγκολλήθηκε με πρωτοβουλιά του τότε Δημάρχου Δημήτρη Καμενή από ειδικό τεχνίτη και  ήταν η αφορμή να γίνει γνωστό  το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε  στη  Θερμή το 1868 στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.


Το σχολείο αυτό ήταν λίγο παρακάτω από την εκκλησία, στη σημερινή ιδιοκτησία του Παναγιώτη Ανδρέου. Ιδρυτές  του πρώτου αυτού σχολείου οι αδελφοί Τσαμπάζη, πρόγονοι του πρώην βουλευτή Γιάννη Γιαννέλη Θεοδοσιάδη.


Σήμερα έγινε   σύσκεψη για το πώς και το που θα  τοποθετηθεί. Αποφασίστηκε ότι καταλληλότερο σημείο είναι ο τοίχος αριστερά της κεντρικής εισόδου  του διδακτηρίου. Εκεί θα εντοιχισθεί  σε  ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους ιδρυτές του πρώτου σχολείου της Θερμής με δαπάνη του  πρώην βουλευτή.