Στην Ύπατη Αρμοστεία γνωστό κεντρικό ξενοδοχείο στην Μυτιλήνη;


Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Μυτιλήνης νοικιάστηκε από την Υπατη Αρμοστεία με 250.000 € το χρόνο για να μεταφερθούν εκεί τα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας.

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένουμε επιβεβαίωση και να δούμε τι θα γίνει με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και αν θα παραμείνουν κάποιοι όροφοι για διαμονή...