Χωρίς εμπορικό πλοίο η Λέσβος


βλάβη προέκυψε στο πλοίο RoRo «Πελαγίτης»

Το Επιμελητήριο Λέσβου μόλις πληροφορήθηκε για τη βλάβη που προέκυψε στο πλοίο RoRo «Πελαγίτης», το οποίο εξυπηρετεί τις εμπορευματικές μεταφορές στη γραμμή Μυτιλήνη-Μύρινα-Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη–Χίο-Πειραιά, αντέδρασε άμεσα αποστέλλοντας επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με κοινοποίηση στη Γ.Γ. Νησιωτικής Πολιτικής.

Στην επιστολή αναφέρονται τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην οικονομική ζωή των νησιών και ζητείται η άμεση δρομολόγηση παρόμοιου τύπου πλοίου και για όσο διάστημα χρειαστεί έως την επαναδρομολόγηση του RoRo «Πελαγίτης», επισημαίνοντας ότι είναι το μοναδικό πλοίο που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ειδικών φορτίων όπως εύφλεκτα υλικά κ.α., κάποια από τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγική διαδικασία πολλών προϊόντων, αλλά και το μοναδικό πλοίο που συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα νησιά μας.