Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου….ίσως για τελευταία φορά με 75 θέματα


Την Δευτέρα 05 Αυγούστου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                                     
1.       
Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το αριθμ. 02/2019 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.4071/2012.
2.       
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, μηνών Απριλίου-Ιουνίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3.       
Έγκριση μεταφοράς της στάσης του Αστικού Λεωφορείου από την Κεντρική Πύλη του ΚΥΤ Μόριας στην Βόρεια Πύλη (σχετ: αριθμ. 67/2019 Απόφαση Ε.Π.Ζ.)
4.       
Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Δ.Κ. Αγιάσου του Δήμου Λέσβου, έτους 2019
5.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’αριθ. 35/2019 μελέτης με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 21ης -28ης Ιανουαρίου 2019 (Δ.Ε Μανταμάδου),αναδόχου Φράγκου Στυλιανού
6.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 35/2019 μελέτης με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 21ης -28ης Ιανουαρίου 2019 (Δ.Ε Λουτροπόλεως Θερμής)», αναδόχου Αφεντούλη Κυριάκου
7.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 35/2019 μελέτης με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 21ης -28ης Ιανουαρίου 2019 (Δ.Ε Πέτρας)», αναδόχου Καραγιάννη Ιωάννη του Δημητρίου
8.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ.  32/2019  μελέτης με τίτλο «Εργασίες  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά  φαινόμενα  της  21ης - 28ης  Ιανουαρίου 2019 (Δ.Ε Πολιχνίτου)», αναδόχου  Κάναρου Φώτη
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
9.       
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης  της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''»''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» CPV: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων
10.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Αποθηκάριου για την παροχή υπηρεσίας Αποθηκάριου  της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''» ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» CPV: 98300000-6 Διάφορες Υπηρεσίες
11.  
Έγκριση της υπ. Αριθμ. 19/2019 Μελέτης ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4:  «Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής» (Είδη Οικιακής Χρήσης)
12.  
Έγκριση της υπ. Αριθμ. 20/2019 Μελέτης ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  «Είδη Τροφίμων» (Γάλα Εβαπορέ-Φέτα Μυτιλήνης-Γραβιέρα Μυτιλήνης)
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
13.  
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου», οικον. έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
14.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 32145/15-7-2019)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καρπέλης
15.  
Παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λάμπου  Μύλων στην   Τοπική Κοινότητα Λάμπου Μύλων
16.  
Αποδοχή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στο Δήμο Λέσβου, περιόδου 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
17.  
Έγκριση επικαιροποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟΥ»
18.  
Έγκριση τιμής προσφοράς για την αγορά του οικοπέδου στη Βαρειά Μυτιλήνης για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης
19.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2019 (αριθμ. 6/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
20.  
Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017-Υπηρεσία φύλαξης χώρου» αναδόχου ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
21.  
Έγκριση   πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Παρακολούθηση, Διαχείριση και Συντονισμός Έργου», - Π.1.3.2 - στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου - Smart Cities», που αφορά την υπ’ αριθ. 39273/05.09.2018  σύμβαση
22.  
Έγκριση   πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Π.3.3.1), ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Π.4.3.1)» - στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου - Smart Cities», που αφορά την υπ’ αριθ. 57261/13.12.2018  σύμβαση
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
23.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο Λαγκάδα»
24.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Πάρκου Αγ. Ειρήνης – Δ.Κ. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου»
25.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα»
26.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΝΑ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΘΕΡΜΗΣ, ΓΕΡΑΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΑΓΙΑΣΟΥ)»
27.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του  έργου:  «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»
28.  
Τροποποίηση της 413/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου που αφορά την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
29.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πλωμαρίου»
30.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των  εργασιών στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 118/2017 μελέτης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» αναδόχου εταιρείας Μ. και Ι. Μιχαλακέλλης-Ε.Τσώκος και Σια Ο.Ε. με δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
31.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των  εργασιών στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 117/2017 μελέτης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» αναδόχου εταιρείας Μ. και Ι. Μιχαλακέλλης-Ε.Τσώκος και Σια Ο.Ε. με δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
32.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τεχνικού στην Τ.Κ Σκαλοχωρίου που κατέρρευσε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 13ης Ιανουαρίου 2018
33.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 14ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ ’αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017-Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης», αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
34.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 15/2016 μελέτης με τίτλο: «Ανακατασκευή Τουαλετών που κατέρρευσαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης στις 12-06-2017 στο ΓΕΛ Άντισσας», αναδόχου ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
35.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 137/2017 μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/6/17 ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», αναδόχου ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.
36.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών σε Οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου» αναδόχου ΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.
37.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 28/2019 μελέτης με τίτλο: «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από 21/1/2019 έως 28/1/2019 στις Δ.Κ. Ερεσού και Μεσοτόπου του Δήμου Λέσβου»,  αναδόχου ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
38.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 49/2016 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Νεκροταφείο Βασιλικών», αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
39.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο ΓΕΛ Καλλονής»
40.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12-06-2017»
41.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ  ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12-06-2017»
42.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄αριθμού 26/2019 μελέτης με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από 21/1/2019 έως 28/1/2019 στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ του Δήμου Λέσβου»
43.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του  έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΕΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
44.  
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. των  εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ», αναδόχου εταιρείας Μ. και Ι. Μιχαλακέλλης-Ε.Τσώκος και Σια Ο.Ε. με δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
45.  
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. των  εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», αναδόχου εταιρείας Μ. και Ι. Μιχαλακέλλης-Ε.Τσώκος και Σια Ο.Ε. με δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
46.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 3ου, 4ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου»
47.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και Λαγκάδα»
48.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ»
49.  
Έγκριση:  α) 1ου ΑΠΕ,   β) σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης,   γ) 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και δ) κάλυψης της δαπάνης της 1ης Συμπλ. Σύμβασης, του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ -ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
50.  
Έγκριση 1ου  ΑΠΕ  του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού σταθμού Μυτιλήνης»
51.  
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΑΛΩΝΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 21-1-2019 ΕΩΣ 28-1-2019»
52.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Πελόπη για την άρση της επικινδυνότητας από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017» του Δήμου Λέσβου
53.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση τσιμεντόστρωσης του δρόμου που οδηγεί από τον οικισμό της Κλειούς στον παραλιακό οικισμό Τσόνια»
54.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων αγροτικής οδού Ακρασίου – Παραλίας Δρώτας»
55.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών της Δ.Ε Μυτιλήνης» του Δήμου Λέσβου
56.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή των υπό κατάρρευση λόγω του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 τοιχείων αντιστήριξης στην Αγ. Παρασκευή – Νάπη για την άρση της επικινδυνότητας » του Δήμου Λέσβου
57.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής   Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού από Κάπη προς Αγ. Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας»
58.  
Έγκριση διαγραφής του αριθμ. 251/5-6-2018 τιμολογίου της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» για την δημοσίευση που αφορά το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
59.  
Έγκριση της ειδικής έκθεσης δράσεων επίτευξης στόχων Α΄ και Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2019 [αποφ. 314/2019 Ο.Ε]
60.  
Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων Δήμου Λέσβου
61.  
Έγκριση 32ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
62.  
Έγκριση 34ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
63.  
Έγκριση 35ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
64.  
Έγκριση 36ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
65.  
Έγκριση 37ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
66.  
Έγκριση 38ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
67.  
Έγκριση 39ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
68.  
Έγκριση 40ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
69.  
Έγκριση 41ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
70.  
Έγκριση 42ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
71.  
Έγκριση 43ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
72.  
Μίσθωση ακινήτου/-ων (χώροι γραφείων & αποθήκευσης αρχειακού υλικού) με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του νέου Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή (μονάδων όλων των Διευθύνσεων)
73.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ.πρωτ. 32362/15-7-2019)
74.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ.πρωτ. 34134/24-7-2019)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
75.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου