Αναβαθμίζονται ενεργειακά 4 σχολεία της Μυτιλήνης


Χρηματοδότηση 2 έργων για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στη Λέσβο από το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο

Με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας και ασκούντα χρέη Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Θεοδώρου Βαλσαμίδη, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020» 2 έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στο νησί της Λέσβου συνολικού Π/Υ 1.791.386,4 ευρώ, ως εξής:

- «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου  Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης - 2ου Λυκείου Μυτιλήνης» Π/Υ 1.281.426,40 ευρώ

- «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης – 4ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης (Παρθεναγωγείο)» Π/Υ 509.960,00 ευρώ

Στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου  Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης - 2ου Λυκείου Μυτιλήνης» θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

Επισκευή – αναβάθμιση κουφωμάτων
Θερμομόνωση της στέγης
Αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων (θέρμανση – φωτισμός)

Στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης – 4ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης (Παρθεναγωγείο)» θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

Αντικατάσταση κουφωμάτων
Θερμομόνωση της στέγης
Αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων (θέρμανση – φωτισμός)
Χρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου
Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων κλιματιστικών σωμάτων
Εγκατάσταση αναβοτορίου ΑΜΕΑ για την πρόσβαση στον 2ο όροφο του κτιρίου

Σκοπός των παρεμβάσεων, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, εντός του αστικού ιστού της πόλης της Μυτιλήνης, και κατ’ επέκταση  η δραστική εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας αυτών, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης στρατηγικής «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης».

Δικαιούχος των έργων είναι ο Δήμος Λέσβου.

 Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη:

«Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για να αναβαθμίσουμε τα σχολικά κτίρια στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Μειώνεται έτσι το κόστος λειτουργίας των σχολείων, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες στους χώρους εκπαίδευσης».