1.500.000 για την Βελτίωση - Αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού Πέτρας - Μήθυμνας


Υπογραφή σύμβασης για έργο Βελτίωση - Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Πέτρας - Μήθυμνας συνολικού Π/Υ 1.500.000 ευρώ

Την σύμβαση του έργου “Βελτίωση - Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Πέτρας - Μήθυμνας” συνολικού Προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και ασκών χρέη Περιφερειάρχη, κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:
α) Ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού Πέτρας – Μήθυμνας και πιο συγκεκριμένα το τμήμα από το τέλος του Οικισμού της Πέτρας έως την είσοδο του Οικισμού της Μήθυμνας συνολικού μήκους 4.300 μέτρα.

β) Ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης προς Εφταλού και πιο συγκεκριμένα το τμήμα από την συμβολή της δημοτικής οδού προς το Κάστρο Μήθυμνας έως τα Θερμά Λουτρά στην Εφταλού συνολικού μήκους 3.500 μέτρα.

γ) Κατασκευή βραχοπαγίδας στη περιοχή Καβάκι που σημειώνονται καταπτώσεις, σε επαφή με το υπάρχον κρασπεδόρειθρο μήκους 600 μ., ύψους 1,30 μ. και πάχους 0,30 μ.

δ) Σήμανση και ασφάλιση, όπου για το είδος της σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), τα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων καθώς και σημεία τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας των παραπάνω οδών θα ληφθεί υπόψη και η μελέτη που είχε εκπονηθεί από την Εγνατία Οδό Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020 και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 9 μήνες.

Δήλωση Θ. Βαλσαμίδη:

"Το έργο αυτό στοχεύει στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της περιοχής και θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση σοβαρών προβημάτων που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Αξιοποιώντας την έκπτωση του έργου έχουμε ήδη προγραμματίσει την δημοπράτηση ενός νέου έργου για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού τμήματος Πέτρα – Μήθυμνα, το οποίο θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια στο τμήμα αυτό, το οποίο χρησιμοποιούν κατά την θερινή περίοδο πολλοί επισκέπτες στην περιοχή.”