10.354.770,59€ για 68 επενδυτικά σχέδια νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Β. Αιγαίο


68 επενδυτικά σχέδια νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται με 10.354.770,59 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020»

Με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας και ασκούντα χρέη Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Θεοδώρου Βαλσαμίδη, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020» ακόμη εξήντα οκτώ (68) επενδυτικά σχέδια/πράξεις, συνολικού Π/Υ 10.354.770,59 € (επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ. Το συνολικό κόστος των επενδύσεων αναμένεται να ανέρθει στο ποσό 20.709.541,18 €, δεδομένου ότι η Ιδιωτική Συμμετοχή στο κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι σε ποσοστό 50% του συνολικού Π/Υ.

Αρχικά τον Δεκέμβριο του 2018 χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020» (63) επενδυτικά σχέδια/πράξεις, συνολικού Π/Υ 9,5 εκ. ευρώ. Μετά την ενίσχυση του Π/Υ της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» κατά 10,3 εκ. ευρώ, ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων/πράξεων που χρηματοδοτούνται είναι 131 και ο συνολικός Π/Υ 19.854.745,45 € (επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη).   

 Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη:

"Προκειμένου ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να στηρίξουμε τις επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού ενισχύουμε με πρόσθετους πόρους του ΕΣΠΑ τις επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει προτάσεις και είχαν αξιολογηθεί θετικά, αλλά δεν είχαν ενταχθεί λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πόρων. Η ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας πρέπει να αποτελεί για όλους μας βασική προτεραιότητα, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης για τα νησιά μας."