Θέση εργασίας στην ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης


ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ με έδρα το Πλωμάρι Λέσβου, θέση Κάμπος Πλαγιάς, ζητεί για τις εγκαταστάσεις της μηχανικό απόφοιτο Α.Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας ή Μηχανικό σχολών Εμπορικού Ναυτικού με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για πλήρη απασχόληση.

Επιθυμητά προσόντα η γνώση Αγγλικών, η προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις ατμού και γραμμών παραγωγής και η άδεια οδήγησης.

Επικοινωνία :
Τηλ. 2252031450