Την Δευτέρα η λήψη απόφασης για τους μεταβατικούς Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Δήμων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                                     
1.       
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους μεταβατικούς Οργανισμούς  Εσωτερικής Υπηρεσίας νέων Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρθ. 155 Ν.4600/2019
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
2.       
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΤΑΜ πρώην Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 34/2019 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 21ης -28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  (Δ.Ε Πλωμαρίου)»
4.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 33/2019 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 21ης -28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  (Δ.Ε Αγιάσου)»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
5.       
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 30.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
6.       
Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο δημότη με το ακρωνύμιο Μ.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
7.       
Απόσυρση ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
8.       
Έγκριση αγοράς  οικοπέδου στη Βαρειά  Μυτιλήνης  για την ανέγερση Ειδικού Σχολείου
9.       
Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Έργων Διαχείρισης Αποβλήτων Προσφυγικών Ροών Λέσβου» (ΑΜ 96/2019) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης
10.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ»
11.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 13ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
12.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση 2ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ»
13.  
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
14.  
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση ορθής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ   ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
15.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΑΛΩΝΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 21-1-2019 ΕΩΣ 28-1-2019»
16.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης» του Δήμου Λέσβου
17.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Δ.Ε. Λ.ΘΕΡΜΗΣ»
18.  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
19.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
20.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΙ»
21.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινή - Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανέγερση 1ου Διθέσιου Νηπιαγωγείου Καλλονής»
22.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχείου στο δημοτικό Σχολείο Θερμής για την ενίσχυση του παλαιού τοιχείου και την άρση επικινδυνότητας»
23.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Έργο διαμόρφωσης χώρου φύλαξης»
24.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας Δημοτικών Δρόμων Δήμου Λέσβου Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
25.  
Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών Ηχητικής Κάλυψης των εορτασμών της Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου, Καλλονής, Μήθυμνας, Αγ. Παρασκευής, Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου
26.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των εορτασμών α) Μνήμης Ποντιακού Ελληνισμού και β) Λέσβιων Αγίων έτους 2019
27.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ενοικίασης  χώρου/περιπτέρου εντός της έκθεσης ΔΕΘ - HELEXPO στα πλαίσια   συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στην 34η Διεθνή Έκθεση  Τουρισμού  Philoxenia 2018
28.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών υδραυλικής σύνδεσης δεξαμενών ύδατος και επισκευής υδραυλικών - αποχετευτικών εγκαταστάσεων στο WC του Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
29.  
Έγκριση 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
30.  
Έγκριση 30ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
31.  
Έγκριση 31ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
32.  
Έγκριση 33ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
33.  
Ορισμός του δημοτικού συμβούλου κ. Βέρρου Ταξιάρχη ως δικαιούχου για  καταβολή αποζημίωσης βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017
34.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου