5.100.000€ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε χειμάρρους της Ερεσού & στον χείμαρρο Βούλγαρη


Υπογραφή σύμβασης για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε χειμάρρους της Ερεσού & στον χείμαρρο Βούλγαρη συνολικού Π/Υ 5.100.000 ευρώ

Την σύμβαση του έργου “Αποκατάσταση ζημιών σε χειμάρρους της Λέσβου/Ερεσός – Βούλγαρης” συνολικού Προϋπολογισμού 5.100.000 ευρώ, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε χειμάρρους στην περιοχή της Ερεσού και στον χείμαρρο Βούλγαρη στην περιοχή της Άντισσας και της Αρχαίας Άντισσας. Πιο συγκεκριμένα:

Περιοχή Ερεσού:

Επένδυση – προστασία πρανών με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια & κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τμήμα του χειμάρρου στην θέση Φόνισσα.
Επένδυση – προστασία πρανών και στις 2 όχθες του χειμάρρου της Χαλάνδρας με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 1.000 μ. περίπου.
Κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τμήματα του χειμάρρου στην περιοχή νοτιότερα του γηπέδου της Ερεσού και στον “Κάμπο Κακανά”.
Καθαρισμός κοίτης χειμάρρων από φερτά υλικά & βλάστηση.

Βούλγαρης :

Επένδυση – προστασία πρανούς του χειμάρρου Βούλγαρης με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια στην περιοχή της Μονής Περιβολής, σε συνολικό μήκος 400 μ. περίπου.
Επένδυση – προστασία πρανών με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, σε τμήμα του χειμάρρου Βούλγαρης στην περιοχή του Κάμπου της Αρχαίας Άντισσας, σε συνολικό μήκος 900 μ. περίπου.
Διαμόρφωση ιρλανδικής διάβασης μαζί με μικρό ανασχετικό φράγμα ανάσχεσης, ράμπες πρόσβασης και τοιχία προστασίας στην περιοχή της αυτοσχέδιας διάβασης του χειμάρρου που συνδέει την Αρχαία Άντισσα με την περιοχή του Γαβαθά.
Καθαρισμός κοίτης χειμάρρων από φερτά υλικά & βλάστηση.

Τα έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.