1.500.000€ από την Περιφέρεια για προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών


Χρηματοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020 για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Χρηματοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020» για την προμήθεια 13 μηχανημάτων έργου  για την πρόληψη & αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας και ασκούντα χρέη Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Θεοδώρου Βαλσαμίδη, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020» η πράξη «Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» συνολικού Π/Υ 1.500.000 € με Δικαιούχο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στο πλαίσιο της πράξης θα πραγματοποιηθεί προμήθεια μηχανημάτων κυρίως γεωτεχνικών έργων, τα οποία θα φυλάσσονται στις στρατιωτικές Μονάδες του Βορείου Αιγαίου και θα μπορούν να επέμβουν άμεσα για την αντιμετώπιση ή / και για την πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εξής μηχανήματα:

3 Ανατρεπόμενα Οχήματα
2 Ρυμουλκά Οχήματα Μεταφοράς Μηχανημάτων
4 Πολυμηχανήματα Μικρού Μεγέθους τύπου Bobcat
1 Φορτωτής Γαιών Αρθρωτός 2,5 m3
3 Φορτωτές – Εκσκαφείς