Μυτιλήνη: Εκπαιδευτικές δράσεις για την προώθηση της Ανακύκλωσης- Ανακύκλωση Συσκευασιών στο Μπλε Κάδο


Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2019

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2019, η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου πραγματοποίησε, στο πλαίσιο των δράσεων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί , εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ΒΝΣ «Ονειρούπολη» της 98 ΑΔΤΕ με θέμα την Ανακύκλωση Συσκευασιών στο Μπλε Κάδο

Από προσωπικό της Υπηρεσίας παρουσιάστηκε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό και μέσα από παιχνίδι οι μικροί μαθητές έγιναν «ανακυκλωτές». Τέλος, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό στα παιδιά και το προσωπικό του Σταθμού.