Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Χρύσανθου Μολίνου στη Μυτιλήνη


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 04-06-2019, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες από 08.00 έως 20.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Χρύσανθου Μολίνου στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Γυμνασιάρχου Δαυίδ, έως και τη συμβολή της με την οδό Θεοδώρου Μητρέλια, για λόγους ασφαλείας, εξ’ αιτίας εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο του Ο.Τ.Ε..

Λόγω της προαναφερόμενης διακοπής της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.