Απαγόρευση αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών στις παραλίες


«Απαγόρευση αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών στους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών στις παραλίες των «Βατερών» Δ.Ε Πολιχνίτου Λέσβου, «Αγίου Ισιδώρου» Δ.Ε Πλωμαρίου Λέσβου και «Τάρτι» Δ.Ε Γέρας Λέσβου».

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2131.13/2269/2018/10-07-2018 απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Μυτιλήνης, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: 63Υ84653ΠΩ-ΒΤΛ), απαγορεύεται :

1. Από την 15 Μαΐου και μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους η πόντιση πάσης φύσεως αγκυροβολίων, η αγκυροβολία καθώς και η κυκλοφορία κάθε σκάφους εντός των ορίων που σημαίνονται με σειρά ευδιάκριτων σημαντήρων, στους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών των πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων Αγίου Ισιδώρου Πλωμαρίου και Βατερών Πολιχνίτου, δικαιοδοσίας του Λ/Σ Πλωμαρίου Λέσβου.

2. Από την 15 Μαΐου και μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους η πόντιση πάσης φύσεως αγκυροβολίων , η πρόσδεση κάθε σκάφους από σταθερά ή μη σημεία των ακτών με την προέκταση σχοινιών, η αγκυροβολία καθώς και η κυκλοφορία κάθε σκάφους σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις ακτές όπου συχνάζουν λουόμενοι, στις ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας Λ/Σ Πλωμαρίου Λέσβου :

1. Παραλία Βατερών: Aπό φ :39ο 01’08,5’’Β, λ:026ο 11’43.8’’A (Argo apartements) έως φ:39ο 01’04.2’’ B, λ: 026ο 13’21.3’’Α (μετά το Beach Bar ARENA) Οριοθέτηση διαύλου σε στίγμα 39Ο 01’ 09’’ Β και 026ο 12’ 24,5’’Α 2. Παραλία Τάρτι: Aπό φ: 38ο 58’ 35.2’’Β, λ:026ο 29’ 20.5’’ Α έως φ: 38ο 58’ 36.7’’Β λ:026ο 29’31.8’’ Α (όλη την παραλία του Ταρτιού)

Οριοθέτηση διαύλου σε στίγμα 39Ο 58’ 37,7’’ Β και 026ο 29’ 25,9’’Α