Έκκληση από την υπηρεσία καθαριότητας & ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου για τα ογκώδη αντικείμενα και τα κλαδιά


υπενθυμίζεται ότι οι δημότες, πριν βγάλουν ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την υπηρεσία στο τηλέφωνο 2251025555

Από την υπηρεσία καθαριότητας & ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, υπενθυμίζεται ότι οι δημότες, πριν βγάλουν ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την υπηρεσία στο τηλέφωνο 2251025555, ώστε η υπηρεσία να προγραμματίσει την περισυλλογή τους και να μην τα εναποθέτουν στους κάδους αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, αφού έχει παρατηρηθεί ότι μετά την πραγματοποίηση εργασιών κλαδέματος δέντρων, κοπής κλαδιών αποψίλωσης χόρτων αλλά και αντικατάστασης κουφωμάτων και συστημάτων θέρμανσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», τα εναποθέτουν στους κάδους και πέριξ αυτών.

Αποτέλεσμα της απαράδεκτης αυτής κατάστασης είναι να πλήττεται η εικόνα του νησιού μας, διότι, αφενός μεν τα ογκώδη αντικείμενα, τα οικοδομικά υλικά και τα κλαδιά γεμίζουν τους κάδους με αποτέλεσμα να μένουν έξω τα απορρίμματα και να διασκορπίζονται, αφετέρου δε, μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στα απορριμματοφόρα οχήματα.

Η ενεργός συμμετοχή όλων μας αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της καθαριότητας της πόλης και των χωριών, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, κάτι που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την συνεργασία των πολιτών. Οι αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια για να διατηρηθεί το νησί μας καθαρό και ευπρεπισμένο.