Μ. Καπιωτας « Πολιτικά παιχνίδια πίσω από την διαμάχη ανάμεσα σε 5ο Γυμνάσιο και Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης»«Σχετικά με το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης»

Η εισήγηση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου για τη λειτουργία της Α΄τάξης του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης για το σχολικό έτος 2019-2020, δε διαφέρει από την εισήγηση που και τα προηγούμενα δύο χρόνια είχε κατατεθεί στην ΠΔΕ Β. Αιγαίου.

Η πρόταση αυτή στηρίζεται στην Υ.Α 58167/Δ2/24-4-2018 (ΦΕΚ 1371/τ. Β΄/2018) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» και πιο συγκεκριμένα στο Κεφ. Α΄ (Εισαγωγή Μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων), παρ. 2 «Ο αριθμός των τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των τμημάτων είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι εικοσιτέσσερις (24) μαθητές».

Η εισήγησή μου στηρίζεται ξεκάθαρα σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης της δυσάρεστης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στα συστεγαζόμενα Σχολεία (5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης) και η οποία θεωρώ ότι μόνο αρνητικά επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία και των δύο (2) σχολείων, μετά την ολοκλήρωση της πλήρους λειτουργίας των τριών (3) τάξεων του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου με δύο (2) τμήματα ανά τάξη και την μείωση των ωρών λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων.

Όμως πώς οι ίδιοι αυτοί που εμφανίζονται να ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να επιτελέσουν επαρκώς τα διδακτικά τους καθήκοντα να ζητούν την εγγραφή περισσότερων   μαθητών;

Τί έκαναν -ανωνύμως  κρυπτόμενοι πίσω από την ιστοσελίδα γνωστής πολιτικής παράταξης- οι τώρα επώνυμοι λαλίστατοι που καταγγέλλουν τον Δ/ντη Δ/θμιας Εκπ/σης, όταν την προηγούμενη σχολική χρονιά εκείνος μόνος αγωνιζόταν να περισώσει το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας στη Λέσβο, που αφορούσε περισσότερους από 500 μαθητές όλου του Νομού;

Σε καμιά περίπτωση δεν είμαι διατεθειμένος να παίξω το πολιτικό παιχνίδι κανενός και θα συνεχίσω την πορεία μου στην εκπαίδευση με απώτερο σκοπό την παροχή Δωρεάν Δημόσιας Παιδείας σε όλα τα παιδιά όλων των Σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς μας με όρους ισοτιμίας, την  ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λέσβου και την εξασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών μας.

Μετά την πρωτοβουλία και την επίδειξη καλής θέλησης της νέας Διευθύντριας της ΠΔΕ Β. Αιγαίου κας Παπαδανιήλ, ελπίζω και εύχομαι ο φετινός Σεπτέμβρης να είναι διαφορετικός από τους αντίστοιχους μήνες των δύο προηγούμενων χρόνων για τα δύο αυτά σχολεία.
                                                                                        
 Ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου                                                                                  
 Μιχαήλ Καπιωτάς