Εμφανίσεις υποψηφίων στα ΜΜΕ στον δεύτερο γύρο.


Διαβάστε τις απαντήσεις του ΕΣΡ

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019 

Ερώτηση:

α) Παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα τι ισχύει με τις εμφανίσεις των υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών.

 β) Σήμερα Δευτέρα μπορούμε να προβάλουμε τις χθεσινές τους δηλώσεις – πανηγυρισμούς από τα εκλογικά; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 3014/27.5.2019 και 3027/28.5.2019) 

Απάντηση:

α) Καταρχήν, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 β περ. iv του Ν. 3870/2010 «ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και αυτών που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας». Ο Ν. 3870/2010 δεν προβλέπει ειδική ρύθμιση ως προς τις εμφανίσεις των υποψηφίων για το χρονικό διάστημα μέχρι την διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γι αυτό και θεωρούμε ότι ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ. 2 β του Ν. 3870/2010. Επομένως: Η συμμετοχή των υποψηφίων σε οργανωμένες συζητήσεις κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την επαναληπτική εκλογή τους είναι απεριόριστη δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2 β, περ. v, εδ. γ του Ν. 3870/2010 (βλ. ερώτηση 32). Αντίθετα, οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας, υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6 παρ. 2 β, περ. i και ii του Ν. 3870/2010 που αφορούν στην προεκλογική περίοδο και άρα ισχύουν τα εξής: i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές. ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1) φορά. 

β) Φρονούμε ότι μετά την ημέρα των εκλογών είναι δυνατή η μετάδοση των δηλώσεων και πανηγυρισμών της 26.5.2019 των υποψηφίων (χωρίς να θεωρούνται εμφανίσεις), αρκεί να μην γίνεται σε καταστρατήγηση των σχετικών ρυθμίσεων. 

Ερώτηση: Την εβδομάδα που διανύουμε έως την Παρασκευή 30 Μαϊου για ποιους ισχύουν οι περιορισμοί εμφανίσεων; Συγκεκριμένα: Υποψήφιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους που συμμετέχουν στις επαναληπτικές. Περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στις    παρατάξεις που πάνε στον δεύτερο γύρο είτε εκλέγονται βάσει σταυροδοσίας, είτε όχι. Υποψήφιοι περιφερειάρχες/δήμαρχοι και σύμβουλοι παρατάξεων που δεν συνεχίζουν στον δεύτερο γύρο. (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 3028/28.5.2019) 

Απάντηση: Οι περιορισμοί εμφανίσεων ισχύουν για τους υποψήφιους Δημάρχους και Περιφερειάρχες που συμμετέχουν στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ερώτηση ενεργούν υπέρ ή για λογαριασμό των υποψηφίων του δευτέρου γύρου. 

πηγή airetos.gr