Καταγγελία κατά του ΔΣ της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ εναντίον Δ.Σ. της ΟΛΣΑ

Εμείς που συντάσσομε το παρόν, νυν και πρώην πρόεδροι των Συλλόγων Σκαλοχωριτών (ο πρώτος) και Αντισσαίων (οι δύο άλλοι) αντίστοιχα,  Αδάμ Καρέκος (π. Γεν. Γραμματέας ΟΛΣΑ), Τάκης Ιορδάνης (π. μέλος Δ.Σ. ΟΛΣΑ) και Θεόφραστος Καραγεώργης (μέλος του σώματος των αντιπροσώπων ΟΛΣΑ) , βλέποντας τα όσα λαμβάνουν χώρα στην Ομοσπονδία  τα τελευταία χρόνια, από καιρό εκφράσαμε το ενδιαφέρον, την έγνοια, τις ανησυχίες, και τους προβληματισμούς μας για τα διαδραματιζόμενα σ’ αυτή αλλά και την όλη γενικά κατάστασή της, αφού : είναι άστεγη χωρίς γραφεία, δεν διαθέτει προσωπικό, δεν έχει  τηλέφωνο & fax, κατάργησε την έκδοση του περιοδικού της (“η Λέσβος μας”), και οι πρωτοβάθμιοι  σύλλογοί που την απαρτίζουν, τη στηρίζουν και την χρηματοδοτούν, σήμερα παρακολουθούν τα στην Ομοσπονδία τεκταινόμενα από μακριά αμήχανα, με απορία και άκρα επιφυλακτικότητα αφού βρίσκονται σε πλήρη άγνοια, λόγο  του ότι δεν έχουν καμμία σχετική ενημέρωση από τα Διοικητικό Συμβούλιο της κατά τα τελευταία  χρόνια. Επί πλέον ενεργεί με άκρα μυστικότητα, με εσωστρεφείς κι αντιδημοκρατικές διαδικασία. Έτσι η άλλοτε κραταιά ΟΛΣΑ, περιπλανιέται σε γραφεία πρωτοβαθμίων συλλόγων του Λεσβιακού παροικιακού δυναμικού των Αθηνών, από το Δεκέμβριο του 2016. Σήμερα πληροφορούμαστε ότι  «φιλοξενείται» στον Παγγεραγωτικό Σύλλογο, στη διεύθυνση Σπαρτιάτου Λεωνίδα 9-11, Καλλιθέα Αττικής (ΤΚ.17672), για τις σπάνιες συσκέψεις του Διοικητικού  Συμβουλίου. Η κατάσταση αυτή της ΟΛΣΑ γίνεται καθημερινά πιο ζοφερή, πλέον των ανωτέρω, από  το υπάρχον μεγάλο «βάρος» της, που φέρει ο όνομα κτίριο «Μίλτη Παρασκευϊδη» το οποίο παραμένει ημιτελές πενταόροφο κτίριο («γιαπί στα μπετά») στην οδό Κοτυαίου 5 Αμπελόπηποι, τουλάχιστο κατά τα τελευταία 10 χρόνια και η κατάσταση αυτή της πλήρους στασιμότητας του συνεχίζεται, με συσσώρευση χρεών λόγω ΕΝΦΙΑ ύψους 14.700 Ευρώ ως το 2018 όταν και υπήρξε εκ μέρους του δημοσίου  προσπάθεια  κατασχέσεως του (κατά την πληροφορία της έγγραφης παραίτησης του τότε Προέδρου Μ. Κουρσούνη τον Φεβρουάριο του 2018).

 Με δεδομένο τα παραπάνω και μετά τις πρόσφατες πληροφορίες με τις οποίες  μάθαμε ότι εξαφανίστηκαν τα βιβλία, του Ταμείου της και των Πρακτικών των Δ.Σ. της και ακόμη μετά και την μη παραίτηση τελικά του Προέδρου της Παναγ. Λασκαρίδη, ενώ έχει ανακηρυχθεί κατά τα θεσμικώς ισχύοντα υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου,  χθες, 14 Μαΐου  2019 καταθέσαμε καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η καταγγελία μας είναι κατά των Διοικητικών Συμβουλίων της, των τελευταίων δέκα  ετών σε ότι αφορά την εξαφάνιση των βιβλίων της ( Ταμείου, Πρακτικών) και  του τελευταίου του  από τον Φεβρουάριο του 2018 σε ότι αφορά την μη παραίτηση του Προέδρου της , όπως θα έπρεπε να είχε κάνει, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 36 του  καταστατικού  της.

Στην καταγγελία μας αφού εξιστορούσαμε διεξοδικά όλα τα σχετικά, καταλήγαμε :

«  .Άξιο προσοχής είναι  το πώς η ΟΛΣΑ εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια,  χωρίς βιβλίο Πρακτικών και βιβλίο Ταμείου. Η εξαφάνιση των βιβλίων αυτών , προβληματιζόμαστε το εάν  είναι τυχαίο γεγονός ή επί τούτου γενόμενο. Και αν ισχύει το δεύτερο σε τι αποσκοπεί; Θα μπορούσε να συσχετισθεί το ότι η διαδικασία της Γ.Σ. του 2015 προχώρησε «χωρίς κανένα οικονομικό απολογισμό» (Συνημ. 7)  με την εξαφάνιση του βιβλίου Ταμείου της ΟΛΣΑ ; Θα μπορούσε να σχετίζεται με τα της διαχειρίσεως του «ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ» λαμβάνοντας υπ’ όψη το ότι, το γεγονός  της «εξαφανίσεως»  των βιβλίων αυτών ουδέποτε αναφέρθηκε, συζητήθηκε και αποφασίστηκε κάτι επ’ αυτού σε Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) ;; »
Έτσι συνεχίζοντας, κλείσαμε την καταγγελία μας, γράφοντας  :
«Με βάση τα ανωτέρω  προβαίνουμε στην παρούσα ενέργειά μας κατά των Διοικητικών Συμβουλίων της ΟΛΣΑ των τελευταίων δέκα  ετών, για την :
α) την εξαφάνιση του Βιβλίου Ταμείου της ΟΛΣΑ
β) την εξαφάνιση  του Βιβλίου Πρακτικών της ΟΛΣΑ, και
γ) το ότι σήμερα η Ομοσπονδία μένει ακέφαλη χωρίς  Πρόεδρο αφού ο από το Φεβρουάριο του 2018 Πρόεδρος Παναγιώτης Λασκαρίδης, νυν Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής δεν έχει παραιτηθεί όπως θα έπρεπε να είχε κάνει, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 36 του  καταστατικού  της ΟΛΣΑ.»