Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ


Το ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ ανοίγει τις πόρτες του απο Δευτέρα έως Παρασκευή, 9π.μ. έως 5μ.μ., προκειμένου να παρέχει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ», ως Δικαιούχος της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανακοινώνει με χαρά την έναρξη των εργασιών του Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ».

Το ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ ανοίγει τις πόρτες του απο Δευτέρα έως Παρασκευή, 9π.μ. έως 5μ.μ., προκειμένου να παρέχει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων στις ενότητες:

(α) Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)
(β) Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.
(γ) Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
(δ) Πηγές χρηματοδότησης (ε) Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ (στ) Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.).

Επιπλέον, το ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ βρίσκεται εδώ για να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

και συγκεκριμένα:

I. Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, συνοδευόμενων από αίτηση χρηματοδότησης

II. Υποστήριξη στη δημιουργία Marketing plan,

 III. Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων συνοδευόμενων από υποστήριξη στην υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των 30 μηνών της δράσης του, το ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ θα έχει διαρκή παρουσία στο δημόσιο γίγνεσθαι μέσω της οργάνωσης ημερίδων, της συμμετοχής σε συνέργειες με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της διοργάνωσης θεματικών εργαστηρίων και της προβολής καλών πρακτικών. Κέντρο Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»

Διεύθυνση:

1 ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, έναντι παιδότοπου Καραμέλα Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251022917, 2251023758, 6949743395 Email: kaloles@iliaktida-amea.gr Ιστοσελίδα: www.kalolesvos.gr Fb: https://www.facebook.com/ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ-Κέντρο-Στήριξης-της-Κοινωνικής-και-ΑλληλέγγυαςΟικονομίας-Λέσβου-380561082800250